Tf.pngVälkommen till seminarium om diagnostisering och behandling av svårupptäckta, skadliga inflammationer i käkbenet samt användning av keramiska material i tandvården.


Tid: Lördagen den 26 november kl. 10.15 - 16.45

Plats: Stockholm, Klara Södra kyrkogata 20, vid Centralstationen.

Målgrupp: Tandläkare, läkare och terapeuter

Syfte: Öka kompetensen om tysta inflammatoriska sjukdomar i käk-benet plus att introducera olika former av keramiska material som intressanta alternativ i tandvården.

Arrangör: Tandhälsoförbundet (Tf)

Kostnad: 1200 kr per person och då ingår förtäring


Johan Lechner.png

Gästföreläsare från Tyskland är den internationellt välkände tandläkaren, forskaren och författaren Johann Lechner. Han redovisar diagnosmetoder för och behandling av infektioner/ inflammationer i käkbenet (osteonekros). Han har lång klinisk erfarenhet och har publicerat många forskningsrapporter.

Noran de Basso.png

Tandläkaren och experten på keramiska material Noran de Basso berättar om keramer som alternativ till metaller i tandvården. Han presenterar bland annat olika keramiska monolitiska alternativ med fin färglyster att användas som kronor och broar. Han diskuterar också ytstrukturens betydelse för hur väl Zirkoniaimplantat integreras i benet. 


Seminariet vänder sig i första hand till tandläkare, läkare och terapeuter för att öka kunskaperna om tysta infektioner i käkbenet som kan leda till symtom som utbrändhet, kronisk trötthet, trigeminusneuralgi, psykiska besvär som ångest med mera. Få svenska tandläkare har kunskap för diagnostisering och behandling av olika former av nekrotisk vävnad i käkbenet. Därför är den internationellt kände experten inom området Johann Lechner inbjuden. Detta är en unik möjlighet att få mer kunskap inom området för att bättre kunna hjälpa patienterna.

Program Från kl 10.00 finns kaffe/te och tilltugg Seminariet hålls på svenska underförmiddagen och på engelska under eftermiddagen.

10.15 Kort inledning Ann-Marie Lidmark, ordförande Tandhälsoförbundet 10.30 Effekt på hälsan efter borttagning av infektioner i tandrötter och käkben Tandläkare parodontolog Karin Öckert 11.00 Keramiska material i implantat, kronor och broar Tandläkare Noran de Basso expert på keramiska implantat 11.40 Introduktion till eftermiddagens föreläsningar

11.50 LUNCH (ingår i priset)

12.45 Vad innebär defekter i käkbenets märg? Om ”Fatty degenerated Osteonecrosis of Jawbone (FDOJ) och kemokinen RANTES Johann Lechner FDOJ – ett hot för hela systemet och påverkan på immunsystemet. (Fallrapporter gällande bröstcancer, trigeminusneuralgi, kroniskt trötthetssyndrom, atopiskt eksem och påverkan på centrala nervsystemet.) Johann Lechner

14.30 FIKAPAUS

14.50 Ultraljud som diagnostiskt verktyg för defekter i käkbenet och som hjälpmedel vid implantat. Om CaviTAU och ALARA-principen Johann Lechner 15.45 Praktisk tillämpning. Om användning av PRF och ozon samt behovet av D-vitamin för läkning. Johann Lechner 16.45 Avslutande kommentarer 17.00 Seminariet avslutas

För mer information kontakta: Ann-Marie Lidmark tel 070 742 79 57 eller via epost [email protected]