Test artikel
Test resultat
Flexural StrengthMinimum value 123.8 Mpa
Water SorptionMaximum value 25.6 µg /mm3
SolubilityMaximum value 1 .0 µg /mm3
Vickers HardnessAverage 20.24 (HV5)
Modulus of ElasticityAverage 3192.3 Mpa
Colour StabilityShow no more than a slight change in colour
Shade ConsistencyShow no more than a slight different
4 Years Accelerated Aging IncubationClaim for 4 years

Zirkosol pmma diskar som består av polymetylmetakrylat. De är avsedda att enbart användas av professionella tandtekniker eller tandläkare för att göra tillfälliga kronor och brygga för en eller två pontics, restaurering av en tand, ramar för specifika patienter och substrukturer för främre och bakre regioner.
Vi använder cookies för att anpassa innehållet och för att analysera vår trafik. Bestäm om du är villig att acceptera cookies från vår webbplats.