Parallella Implantat

Behandling av patienter med dentala implantat ökar.
Samtidigt ökar förekomsten av periimplantit. Betydelsen
av att på ett enkelt sätt kunna rengöra runt
och vid implantat för att uppnå en god munhälsa är
viktigt. Lutande och icke parallella tandimplantat gör
detta svårare, vilket i sin tur ofta leder till onödiga
protetiska utmaningar och problem för patienterna
på längre sikt.
Dr Noran DeBasso har utvecklat en enkel och tillförlitlig
metod för att kunna placera Implantaten parallellt
utan att utsätta patienten för onödig strålning/
röntgen (ex CBCT). Metoden kallas DeGuide.

Säkerställ parallella implantat i relation till
granntänder och/eller implantat:

1. PARALLELLA TANDIMPLANTATInga
lutande implantat.
2. Korrekt position av tandimplantatet i relation
till intilliggande tandimplantat eller intilliggande
tänder.
3. Ingen extra röntgenstrålning.
4. Tidsbesparande jämfört med CBCT och
avancerade planeringsprogram/guideskenor.
5. Lägre kostnad för såväl patient som tandläkare.
6. Passar alla implantatsystem.

deguide
deguide1
deguide2