Optimal estetik – lägre lagerkostnader

zirkonia-pmma

De Corematrix – ditt naturliga val

Full kontroll på hela kedjan –
ifrån Zirkoniapulver till färdiga diskar

Vår tillverkare kan Zirkonia. De tillverkar även
Zirkoniapulvret och har därmed full kontroll på
hela processen, ifrån pulver till färdig disk.
De CoreMatrix Zirkoniadiskar är tillverkade på
ett unikt sätt med en ny unik nanostruktur.
Nanostrukturen ger en än slätare yta vid fräsning och är inte heller lika känsligt för sprickinduktion vid fräsning och eller/inslipning, korrigering.

Varför välja De Corematrix:
1. En jämnare yta och mer homogent material
genom unik Nanostruktur.
2. Minimalt med defekter i materialet ger en
jämnare yta efter fräsning.
3. Effektiv lagerhållning – en disk för alla
indikationer.
4. Möjligt att fräsa antingen torrt eller vått.
5. Mycket bra åldersbeständighet.