A piece of dental art from Sweden

zircasso
zirkonia implantat

Låg plackuppkomst
Studier visar på en låg uppkomst av plack kring Zirkoniaimplantat vilket främjar ett friskare tand-kött. Samtidigt påvisas små mängder inflamma-torisk infiltrering och god mjukvävnadsintegra-tion vilket leder till lägre risk för periimplantit.

Hälsomedvetenhet
Nu för tiden är patienter avsevärt mer noggranna och pålästa än tidigare. Zirkoniaimplantat kan hjälpa dig att möta dessa behov. Tandimplantatet har en vit naturlig färg som ger ett estetiskt och metallfritt alternativ till tandimplantat i titan.

Vetenskapligt beprövat
I Europa har Zirkoniaimplantat använts sedan sent 80-tal och i USA sedan det godkändes 2007 med lovande och goda resultat.

Inga titanjoner
Nyligen gjorda studier på patienter med tita-nimplantat visar på högre nivåer av titanpartiklar i kringliggande vävnad, vilket kan asso cieras med periimplantit.

Naturnära
Blodflödet i omkringliggande vävnad runt Zirkoniaimplantat visar på motsvarande flöde som i vävnad runt en vanlig tand. 10

Enastående Estetik
Den snygga vita färgen i Zirkonia är
naturlig och syns inte genom tandköttet. 1

Allergi/överkänslighet
En del patienter är överkänsliga mot metaller. Zirkonia är en keram och inte metall och har inga dokumenterade fall av allergiska reaktioner hos patienter. 2

Styrka
Zirkonia uppvisar förstklassiga biomekaniska egenskaper som hög hållfasthet och böjhåll-fasthet vilket gör att Zirkoniaimplantat står emot höga påfrestningar vid tuggning. 3

Optimal Osseoinegration
Resultat av kliniska studier visat att Zirkonia har likvärdig osseointegration som titanimplantat. 4

Biokompatiblitet
Zirkonia är ett biokompatibelt material som även godkänts i USA av FDA (US Food and Drug Administration) och betraktas därigenom som ett säkert och icke giftigt material. Det innebär att tandimplantat framtagna i Zirkonia interagerar bra med den mänskliga kroppen. 5