Varför Zirkoniaimplantat?

 

Enastående Estetik

Den snygga vita färgen i Zirkonia är naturlig och syns inte genom tandköttet.

Allergi / överkänslighet

En del patienter är överkänsliga mot metaller. Zirkonia är en keram och inte metall och har inga dokumenterade fall av allergiska reaktioner hos patienter.

Styrka

Zirkonia uppvisar förstklassig biomekaniska egenskaper som hög hållfasthet och böjhållfasthet vilket gör att Zirkoniaimplantat står emot höga påfrestningar vid tuggning.

Optimal Osseoinegration

Resultat av kliniska studier visat att Zirkonia har likvärdig osseointegration som titanimplantat.

Biokompatiblitet

Zirkonia är ett biokompatibelt material som även godkänts i USA av FDA (US Food and Drug Administration) och betraktas därigenom som ett säkert och icke giftigt material. Det innebär att tandimplantat framtagna i Zirkonia interagerar bra med den mänskliga kroppen.

Låg plackuppkomst

Zirkoniaimplantat visar en låg uppkomst av plack och har en god inverkan på den allmänna munhälsan och främjar ett friskare tandkött, små mängder inflammatorisk infiltrering och god mjukvävnadsintegration som leder till lägre risk för periimplantit.

Hälsomedvetenhet

Nu för tiden är patienter avsevärt mer noggranna och kunniga än tidigare. Zirkoniaimplantat lever upp till dessa behov. Tandimplantatet har en vit naturlig färg som ger ett estetiskt och metallfritt alternativ till tandimplantat i titan.

Vetenskapligt provat

I Europa har Zirkoniaimplantat använts sedan sent 80-tal och i USA sedan det godkändes 2007 med lovande och goda resultat.

Inga titanjoner

Nyligen gjorda studier kan uppvisa högre nivåer av titanpartiklar i kringliggande vävnad som associeras med periimplantit.

Naturnära

Blodflödet i omkringliggande vävnad visar på motsvarande flöde som vävnad runt en vanlig tand.