Deguide – Fördelar

  • STÅENDE PARALLELLA TANDIMPLANTAT- Inga lutande implantat
  • Korrekt position av tandimplantatet i relation till intilliggande tandimplantat eller intilliggande tänder.
  • Ingen extra strålning
  • Kortare tid
  • Lägre kostnad
  • Återupprepning
  • För alla implantatsystem