Deguide – Background

Tandimplantat har ökat som terapeutiskt val vid tandvård. Det har också ökat förekomsten av periimplantit vilket kräver preventiva bedömningar och behandlingar. Betydelsen av att på ett enkelt sätt kunna rengöra runt och vid implantat för att uppnå en god munhälsa är viktigt. Lutande och icke parallella tandimplantat gör detta svårare, vilket i sin tur ofta leder till orsak för protetiska besvär och felplacering.

Ett flertal företag utvecklar och tar fram hjälpmedel för att kunna placera ett tandimplantat korrekt, inkluderar även vinklade distanser och guidad kirurgi med hjälp av CBCT. Den potentiella risken i relation till fördelar av CBCT-röntgen i detta syfte har ännu inte utretts eller undersökts. Det är också fortfarande oklart hur den här typen av teknik/behandling påverkar patientens livskvalitet.

Det är därför en ära för oss att kunna presentera en helt och hållet heltäckande ny teknik. Det är en lösning som inte inkluderar CBCT och som passar till alla typer av tandimplantat.